Skip to content
Вхід
Реєстрація

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері будівельної та інших видів діяльності, а також пошуку та обробки власної інформації занесеної в систему «AIMAP» (редакція від 18.05.2022)

Доступ до інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері будівельної та інших видів діяльності, а також пошуку та обробки власної інформації занесеної в систему «AIMAP» (далі – Система «AIMAP») передбачає можливість отримання інформації (в тому числі – зведеної) і відповідних аналітичних даних у сфері будівельної та інших видів діяльності в Україні, а також можливость введення і редагування власних даних про будівельні обʼєкти. Доступ до Системи «AIMAP» здійснюються у спосіб, передбачений виданою ліцензією, відповідно до визначених у ній форм запитів для пошуку, створення і редагування  інформації (програмний веб-інтерфейс, налаштування API тощо).

Доступ до Системи «AIMAP» через веб-сайт: https://app.aimapa.com здійснюється після реєстрації і авторизації. Реєстрація в Системі «AIMAP» здійснюється шляхом заповнення визначених в Системі «AIMAP» реєстраційних форм. На вказаний при реєстрації поштовий алрес надсилається повідомлення з кодом, що необхідний для підтвердження аккануту. Доступ до Системи «AIMAP» здійснюється після ідентифікації Ліцензіата шляхом авторизації – введення в Особистому кабінеті (персональна веб-сторінка Ліцензіата) логіна та пароля, введених ним при реєстрації.

Можливість нормального доступу до Системи «AIMAP» через веб-сайт: https://app.aimapa.com та отримання за її допомогою необхідної інформації забезпечується лише у разі використання актуальних версій інтернет-браузерів, які отримують офіційні оновлення безпеки, виправлення сумісності та технічну підтримку.

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – кінцеве комп’ютерне обладнання (комп’ютер, планшет, смартфон тощо), в межах одного браузера на такому обладнанні, через яке Ліцензіат здійснює поточний доступ до Системи «AIMAP». Одночасний поточний доступ до Системи «AIMAP» з декількох пристроїв та/або інтернет-браузерів, встановлених на одному пристрої, виключається.

Користувач Системи «AIMAP» – будь-яка особа, в тому числі Ліцензіат, яка використовує Систему «AIMAP».

Протягом строку дії права на використання Системи «AIMAP», Ліцензіат може:

 • здійснювати доступ до Системи «AIMAP» у спосіб, передбачений виданою ліцензією та/або розширеними ліцензійними умовами використання Системи «AIMAP»
 • отримувати за допомогою Системи «AIMAP» інформацію (в тому числі – зведену) і відповідні аналітичні дані та використовувати їх для забезпечення своєї діяльності;
 • формувати та/або редагувати  у розділі Системи «AIMAP» інформацію, яка забезпечена відповідними формами запитів для формування та/або редагування .
 • звертатись до служби технічної підтримки Ліцензіара за допомогою форми зворотного зв’язку, що передбачена Системою «AIMAP», або шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Ліцензіара, вказану в Системі «AIMAP», за наявності питань щодо використання Системи «AIMAP» (в тому числі про перешкоди/відсутність доступу). При цьому необхідно повідомити свій логін, найменування (ім’я та прізвища), а при необхідності – інші відомості, що підтверджують право доступу.

Ліцензіат зобов’язаний:

 • дотримуватись умов Договору на право використання програмної продукції (надалі – «Договір») виданих ліцензій, розширених ліцензійних умов і цих Правил, а також передбачених ними заборон і обмежень;
 • при формуванні та/або поширенні інформації у розділі Системи «AIMAP», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «AIMAP», дотримуватися вимог законодавства та загальновизнаних етичних норм;
 • надавати дійсну, точну і повну інформацію про себе, а також інші відомості, необхідні для виконання умов Договору;
 • забезпечувати схоронність інформації, що необхідна для авторизації в Системі «AIMAP» (логіни, паролі доступу тощо);
 • негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення його прав щодо Системи «AIMAP» з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення), а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні таких порушень і фіксації доказів їх наявності.

Ліцензіату забороняється:

 • здійснювати декомпіляцію наявних в Системі «AIMAP» баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або в інших цілях;
 • використовувати у власних інформаційних продуктах зображення інтерфейсу Системи «AIMAP» без дозволу Ліцензіара;
 • забезпечувати можливості доступу будь-яких третіх осіб (за винятком працівників та/або уповноважених представників Ліцензіата) до Системи «AIMAP»;
 • розміщувати аналітичні дані Системи «AIMAP» у складі будь-яких інших інформаційно-пошукових систем, комп'ютерних програм, електронних та/або друкованих видань без дозволу Ліцензіара, а також здійснювати будь-яке їх оплатне розповсюдження будь-яким третім особам (в тому числі, через мережу Інтернет);
 • перешкоджати функціонуванню Системи «AIMAP» і намагатися отримати доступ до неї за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ній формам запитів для пошуку, формування і редагування інформації (програмний веб-інтерфейс, налаштування API тощо), в тому числі – за допомогою інших програмних засобів;
 • видавати будь-яким третім особам дозволи (ліцензії, субліцензії) на право використання Системи «AIMAP»
 • використовувати Систему «AIMAP» всупереч Правил використання Системи «AIMAP», а також з метою, яка суперечить законодавству України.

Ліцензіар залишає за собою право модерувати та/або видаляти інформацію, яку формує Ліцензіат у розділі Системи «AIMAP», призначеному для формування та/або редагування інформації Системи «AIMAP», якщо формування такої інформації суперечить положенням цих Правил та/або чинного законодавства. Ліцензіар не контролює і не спрямовує дії користувачів при формуванні інформації, яка поширюється ними в Системі «AIMAP». Формування змісту та поширення зазначеної інформації здійснюється користувачами Системи «AIMAP» виключно на власний розсуд.

Ліцензіат має утримуватись від використання Системи «AIMAP» у будь-який спосіб, що суперечить умовам Договору, виданих ліцензій, розширених ліцензійних умов та цих Правил.

У випадку порушення Ліцензіатом визначених Договором та/або цими Правилами заборон, а так само у випадку порушення умов та/або строків оплати ліцензійної винагороди, видана йому ліцензія та/або розширені ліцензійні умови використання Системи «AIMAP» можуть бути припинені.