Skip to content
Log in
Sign up

Документація по API від AIMap

Discover APIs, integration guides, and other documentation

Отримати фізичну особу по id

Востаннє оновлено 10 лютого, 2021

GET /objects/persons/:personId

Дозволяє отримати фізичну особу по її id з переліком пов'язаних об'єктів.

Відповідь

 • Якщо запит успішний, повертає JSON  з інформацію про фізичеу особу і перелік пов'язаних об'єктів.
 • Повертає 404, якщо об'єкта не існує.

Обов'язкові параметри
Як використовувати
Опис
API Token
Authorization: Bearer {token} header або token={token} параметр запиту
Використовується для автентифікації запиту. Токен можна згенерувати в кабінеті користувача тут
Person ID
Використовується в запиті
Унікальний ідентифікатор фізичної особи.

 

JSON
Example GET URL:
https://api.aimapa.com/objects/persons/2455346

{
  "person": {
    "id": 2455346,
    "inn": "3093824234",
    "company_id": 0,
    "name": "ПРИЛІПКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ",
    "sert": "",
    "tel": "",
    "mail": ""
  },
  "objects": [
    {
      "entity_id": 2455346,
      "aimap_id": 1260655,
      "role": "проектувальник"
    }
  ]
}