Skip to content
Log in
Sign up

Документація по API від AIMap

Discover APIs, integration guides, and other documentation

Отримати компанію по id

Востаннє оновлено 10 лютого, 2021

GET /objects/companies/:companyId

Дозволяє отримати компанію по її id з переліком пов'язаних об'єктів.

Відповідь

 • Якщо запит успішний, повертає JSON  з інформацію про компанію і перелік пов'язаних об'єктів.
 • Повертає 404, якщо об'єкта не існує.

Обов'язкові параметри
Як використовувати
Опис
API Token
Authorization: Bearer {token} header або token={token} параметр запиту
Використовується для автентифікації запиту. Токен можна згенерувати в кабінеті користувача тут
Company ID
Використовується в запиті
Унікальний ідентифікатор компанії.

 

JSON
Example GET URL:
https://api.aimapa.com/objects/companies/1563896

{
  "company": {
    "id": 1563896,
    "edrpou_code": "32845419",
    "name": "\"ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"ТЕХНОПРОМ\"",
    "tel": "",
    "mail": ""
  },
  "objects": [
    {
      "entity_id": 1563896,
      "aimap_id": 1261512,
      "role": "заявник"
    }
  ]
}